Boekhandels en onderwijsinstellingen

Boekhandels

Maj Publishing is aangesloten bij het CB.  Ze heeft daar een integraal fonds en al haar titels zijn daar uit depot leverbaar. Bestellen is alleen mogelijk via de reguliere boekhandelskanalen. Maj Publishing verwerkt zelf geen bestellingen en verzorgt geen leveringen. Uitzonderingen hierop zijn voorbehouden aan de uitgever.

 

Onderwijsinstellingen

Docenten kunnen van een studieboek een beoordelingsexemplaar aanvragen. U kunt uw verzoek indienen via info@majpublishing.net. Vermeld in uw mail het isbn, de naam en het adres van de onderwijsinstelling waar u werkt, uw naam, het vak dat u doceert en dat het een aanvraag van een beoordelingsexemplaar betreft. 

U krijgt het gewenste boek inclusief factuur toegestuurd. Wordt het betreffende boek aan uw instelling voorgeschreven en worden er minimaal 10 besteld, dan hoeft de factuur niet betaald te worden. Het beoordelingsexemplaar is dan gratis en mag u behouden. Wij vernemen – ter controle – graag van u bij welke boekhandel deze bestelling is geplaatst.

Als u besluit het exemplaar niet voor te schrijven aan uw studenten, betaalt u de factuur of stuurt u het boek onbeschadigd terug.