Management en Organisatie


Configuratiemanagement

Ir. R.J.B. Reefman

Full color 354 pp.

ISBN 978 90 79182 510

€ 69,-

Organisaties werken continu aan het verbeteren van hun producten en services, zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase. Eisen wijzigen en leiden tot aanpassingen van het product. Wijzigen kan een complex proces zijn waarbij het nodige fout kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van alle documentatie (datasets).

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos beschrijft hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets gedurende de gehele lifecycle van het product betrouwbaar blijven. Betrouwbaar houdt in dat alle bij het product betrokken datasets te allen tijde coherent zijn met elkaar. Binnen dit proces kun je wijzigingen zodanig uitvoeren dat het alleen om verbeteringen gaat en dat correctieve acties niet meer nodig zijn.

 

De ruggengraat van het wijzigingsproces is de configuratie. De configuratie is een hiërarchische itemstructuur met datasets en bevat alle informatie over het product. Configuratiemanagement (CM) is het managen van deze structuur gedurende de levensduur van het product. Een configuratie heb je nodig om bij een wijziging van een productonderdeel te bepalen wat de consequenties zijn, en welke andere onderdelen en datasets daardoor ook wijzigen. Met een goed ingericht CM-systeem zijn de antwoorden op deze vragen altijd te geven en worden chaotische situaties voorkomen. Bonje verklaard

H. Ousen

160 pag.

ISBN 978 90 79 182 503

 € 18,95

 

Bonje verklaard beschrijft human factors die het managen van een project, of andere vormen van samenwerking, tot een complexe taak kunnen maken. Complex in sociale betekenis. Besproken worden sociale, cognitieve en mentale aspecten, zoals menselijke basiswaarden, competentie-, rol- en gedragsverwachtingen, attitude, mentale modellen, denkwijzen, informatieverwerking, sociale stijlen en sociale interacties, die een samenwerking kunnen ontwrichten, of zelfs aanleiding zijn voor conflicten.

 

Bonje verklaard behandelt onderwerpen uit de complexiteitstheorie en de sociale wetenschappen om redenen aan te reiken voor het ontstaan van sociale complexiteit. Maar belangrijk is vooral om dergelijke situaties te herkennen om er proactief op te kunnen handelen. Dit herkenningsaspect krijgt dan ook ruimschoots aandacht.

 Gids voor incompetente beslissers -2e druk

H. Ousen 

Kleur, 156 pag.  

ISBN 978 90 79182 404

€ 19,95

 

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een mislukking, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen. 

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt op incompetentie en psychologische aspecten.  Hoe manage jij jouw Agile transformatie?

H. J. Brondijk, R. Buis, S. van den Heuvel

Kleur, 108 pag. 

ISBN 978 90 79182 473

€ 17,95

  

Deze gids is ontstaan uit de samenwerking van drie ervaren Agile Coaches. In hun werk aan Agile transformaties bij klanten werden zij steeds geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen. De antwoorden op deze vragen en hoe je omgaat met de uitdagingen vind je niet terug in de theoretische boeken over Agile.  Maar wel in deze Gids voor Leiders.

 Projectmanagement - Zo lukt het wel!

A.L. Commandeur, B. Moerkerk-Edens & S. Dolgunyürek

Kleur,  126 pag.

ISBN 978 90 78192 251

€ 22,95 

 

‘Maak er – als het even kan - geen project van!’ Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat boordevol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen. Een belangrijke boodschap die dit boek uitdraagt is: steek veel energie (maak stennis) in de oriëntatiefase, de fase waarin nog niet officieel sprake is van een project. Deze aanpak bespaart op de energie die je later nodig hebt bij de overdracht en implementatie van je projectresultaat.

 

 Ingenieurs managen

E. Staal & H. Ousen

Kleur, 376 pag.

ISBN 978 90 79182 077

€ 39,95 

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.

Tevens als e-book verkrijgbaar Praktisch Lean Management

A. Willemse, E. Valstar, S. van den Heuvel

Kleur, 292 pag.

ISBN 978 90 79182 459 

€ 31,95

 

Praktisch Lean Management is een belangrijke informatie- en inspiratiebron voor (project)managers en consultants die in de praktijk met Lean te maken hebben of krijgen. Door de opzet, invalshoeken en diversiteit in voorbeelden is het boek tevens zeer geschikt voor hbo-studenten.

Het boek is gebaseerd op de ervaringen van Conclusion Implementation. Deze organisatie heeft als advies- en projectmanagementbureau ruim 10 jaar ervaring in het implementeren van Lean binnen allerlei organisaties. Het boek geeft samenhang, betekenis en inhoud aan het onderwerp Lean en bevat een praktische aanpak om Lean succesvol tot in het DNA van de organisatie te brengen. In deze geactualiseerde derde druk zijn Lean-leiderschap, gedragsverandering en diverse analysetechnieken toegevoegd. Deze aspecten worden toegelicht met vele praktijkvoorbeelden.

 

Wat vind je in de verschillende delen van dit boek?


Handboek voor het continu verbeteren op ieder niveau van de organisatie