Gids voor incompetente beslissers - 2e herziene druk

Harry Ousen

Kleur, 156 pag.

ISBN 978 90 79182 404

€ 19,95

 

 

 

Weinig besluiten overleven het contact met de realiteit

 

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een mislukking, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen. 

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt op (in)competentie en mentale aspecten. Er wordt een stappenplan besproken voor het diagnosticeren van de mate van incompetentie. En uitgelicht wordt hoe fouten en vergissingen bij besluitvorming gerelateerd zijn aan de wijze waarop we denken en informatie verwerken. 

 

De Actie Regulatie Theorie (ART) is geïntroduceerd om een kader te schetsen voor het aanpakken van complexe(re) vraagstukken. In deze gids dient ART – in al haar rationaliteit – om denkfouten en contraproductief gedrag te identificeren en te verklaren hoe dat leidt tot verkeerde besluitvorming.

 

 

De Gids voor incompetente beslissers is voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met besluitvorming en/of probleemoplossing. Je zult ongetwijfeld aspecten van jouw gedrag, en het gedrag van mensen om je heen, herkennen. Die inzichten dragen eraan bij dat je een competentere beslisser wordt. 

 

Het boek is met name illustratief voor diegenen die aan het begin van een management loopbaan staan, zoals studenten en startende ondernemers. Maar ook voor organisaties die managementopleidingen verzorgen aan aankomende managers kan de Gids voor incompetente beslissers zijn nut bewijzen.