Bonje verklaard

 H. Ousen

160 pag.

ISBN 978 90 79 182 503

 € 18,95

 

 

 

 

 

 

Bonje verklaard beschrijft human factors die het managen van een project, of andere vormen van samenwerking, tot een complexe taak kunnen maken. Complex in sociale betekenis. Besproken worden sociale, cognitieve en mentale aspecten, zoals menselijke basiswaarden, competentie-, rol- en gedragsverwachtingen, attitude, mentale modellen, denkwijzen, informatieverwerking, sociale stijlen en sociale interacties, die een samenwerking ontwrichten, of zelfs aanleiding zijn voor conflicten.

 

Bonje verklaard behandelt onderwerpen uit de complexiteitstheorie en de sociale wetenschappen om redenen aan te reiken voor het ontstaan van sociale complexiteit. Maar belangrijk is vooral om dergelijke situaties te herkennen om er proactief op te kunnen handelen. Dit herkenningsaspect krijgt dan ook ruimschoots aandacht.

 

Door het lezen van Bonje verklaard verwerf je inzichten waarmee je je persoonlijke effectiviteit als manager kunt verbeteren. Je zult je bewust(er) worden van hoe jij tegen anderen aankijkt. En, hoe anderen jou beoordelen. Daarnaast zul je je gewaarworden hoe het is gesteld met jouw sociale intelligentie. En, hoe je die kunt verhogen lees je ook in Bonje verklaard.

 

Bonje verklaard is geschikt voor alle doelgroepen managers, maar vooral voor projectmanagers en verandermanagers zal het boek van waarde zijn. Het boek is tevens geschikt voor studenten die een managementopleiding volgen en zich ook wat betreft sociale competenties goed willen voorbereiden op hun toekomstige professie.