Management Guides

Gids voor incompetente beslissers - 2e druk

H. Ousen

Kleur, 138 pag.

ISBN 978 90 79182 404: hardcopy

€ 19,95

 

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een fiasco, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen. 

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt hierbij op incompetentie en mentale aspecten. Er wordt een stappenplan besproken voor het diagnosticeren van de mate van (in)competentie. Uitgelicht wordt hoe fouten en vergissingen bij besluitvorming gerelateerd zijn aan de wijze waarop we denken en informatie verwerken. 

 


Over het waarom dat weinig besluiten het contact met de realiteit overleven


Profijtgedreven onderhoud

Ir. T.M.E. Zaal

Zwart/wit, 162 pag. 

ISBN 978 90 79182 381: hardcopy

ISBN 978 90 79182 428: ePub

€ 27,80

 

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico’s. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zo zeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.


Hoe manage jij jouw Agile transformatie?

H. J. Brondijk, R. Buis, S. van den Heuvel

Kleur, 108 pag. 

ISBN 978 90 79182 473: hardcopy

€ 17,95

  

Deze gids is ontstaan uit de samenwerking van drie ervaren Agile Coaches. In hun werk aan Agile transformaties bij klanten werden zij steeds geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen. De antwoorden op deze vragen en hoe je omgaat met de uitdagingen vind je niet terug in de theoretische boeken over Agile.  Maar wel in deze Gids voor Leiders.