Management Guides


Bonje Verklaard

H. Ousen

160 pag.

ISBN 978 90 79 182 503

 € 16,95

 

Bonje verklaard beschrijft human factors die het managen van een project, of andere vormen van samenwerking, tot een complexe taak kunnen maken. Complex in sociale betekenis. Besproken worden sociale, cognitieve en mentale aspecten, zoals menselijke basiswaarden, competentie-, rol- en gedragsverwachtingen, attitude, mentale modellen, denkwijzen, informatieverwerking, sociale stijlen en sociale interacties, die een samenwerking ontwrichten, of zelfs aanleiding zijn voor conflicten.

 

Bonje verklaard behandelt onderwerpen uit de complexiteitstheorie en de sociale wetenschappen om redenen aan te reiken voor het ontstaan van sociale complexiteit. Maar belangrijk is vooral om dergelijke situaties te herkennen om er proactief op te kunnen handelen. Dit herkenningsaspect krijgt dan ook ruimschoots aandacht. Gids voor incompetente beslissers - 2e druk

H. Ousen

Kleur, 156 pag.

ISBN 978 90 79182 404:

€ 17,95

 

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een fiasco, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen. 

 

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt hierbij op incompetentie en mentale aspecten. Er wordt een stappenplan besproken voor het diagnosticeren van de mate van (in)competentie. Uitgelicht wordt hoe fouten en vergissingen bij besluitvorming gerelateerd zijn aan de wijze waarop we denken en informatie verwerken. 

 

De Actie Regulatie Theorie (ART) is geïntroduceerd om een kader te schetsen voor het aanpakken van complexe(re) vraagstukken. In de gids dient ART - in al haar rationaliteit - om denkfouten en contraproductief gedrag te identificeren en te verklaren hoe dat leidt tot verkeerde besluitvorming.  


Over het waarom dat weinig besluiten het contact met de realiteit overleven


Profijtgedreven onderhoud

Ir. T.M.E. Zaal

Zwart/wit, 166 pag. 

ISBN 978 90 79182 527

€ 27,80

 

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico’s. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zozeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.

Profijtgedreven Onderhoud brengt beide werelden samen. Het boek beschouwt onderhoud als een `technomische’ (technisch-economisch) activiteit. Het beschrijft een bewezen aanpak waarmee Onderhoud zo is te organiseren dat ze aantoonbaar bijdraagt aan de winst van de organisatie, en ook aan de potentiële mogelijkheden tot product- en procesverbetering.

 In deze derde herziene druk is ook aandacht voor ontwikkelingen als Asset Performance Management en Maintenance 4.0. 


Hoe manage jij jouw Agile transformatie?

H. J. Brondijk, R. Buis, S. van den Heuvel

Kleur, 108 pag. 

ISBN 978 90 79182 473

  

Deze gids is ontstaan uit de samenwerking van drie ervaren Agile Coaches. In hun werk aan Agile transformaties bij klanten werden zij steeds geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen. De antwoorden op deze vragen en hoe je omgaat met de uitdagingen vind je niet terug in de theoretische boeken over Agile.  Maar wel in deze Gids voor Leiders.