Product Data Management - A Strategic Perspective

B. Könst, J. la Fontaine & M. Hoogeboom

ISBN 978 90 79182 060

Full color, 104 pp.

English edition

€ 12,85 

 


Quality, short completion times, low costs, innovation: these are crucial requirements for a successful modern manufacturing business. But one thing missing from this list is the management of product information.

 

The current approach to the product development process is multi-disciplinary. In the past, manufacturing companies dealt with customers and suppliers, but outsourcing and globalization mean that many more parties are now involved in the product development process. Clients

want a customized product and they want it fast; they are now being given a say on matters that penetrate deeply into the process of developing the eventual product. All this makes the need for sound information management even more essential. The availability of data, and the ability to pull up the right version of the right documents at the right moment and send them to the right people, are becoming increasingly important.

 

This book, Product Data Management: A Strategic Perspective, describes the management of all the various types of information created during product development. The book is written in plain language and takes a business strategy approach to the problem of information management, rather than focusing on resources such as software tools.

  • Who can benefit from the introduction of Product Data Management (PDM)?
  • What functionalities are available in the different PDM systems?
  • What are the consequences for an organization moving over to PDM?

 

Product Data Management: A Strategic Perspective explains all aspects of PDM. Practical examples and striking illustrations guide the reader on a step-by-step journey through the world of Product Data Management. The book is particularly relevant to students of technology and business administration, as well as professionals familiarizing themselves with the field, who need to know the essentials of PDM and how it

can be applied within their organization.

 

Kwaliteit, korte doorlooptijden, lage kosten, innovatie: het zijn belangrijke voorwaarden om als productiebedrijf succesvol te zijn. Maar ook het managen van productinformatie hoort zeker in dit rijtje thuis.

 

Het huidige productontwikkelingsproces is multidisciplinair. Productiebedrijven kennen vanouds klanten en toeleveranciers, maar door outsourcing en globalisering zijn er meer partijen bij het productontwikkelingsproces betrokken dan voorheen. Klanten willen steeds sneller een klantspecifiek product geleverd hebben en krijgen inspraak die ver doordringt in het ontwikkelproces van het uiteindelijke product. Dit alles maakt een goede beheersing van informatie noodzakelijk. Beschikbaarheid van informatie, de juiste versie van de verschillende documenten die op het juiste moment opvraagbaar moet zijn en ook nog eens bestemd voor de juiste personen, wordt steeds belangrijker.

 

Dit boek Product Data Management beschrijft het proces van het managen van alle informatie die rondom productontwikkeling ontstaat. Het doet dit in heldere taal en benadert het vraagstuk van informatiebeheersing niet vanuit hulpmiddelen zoals software tools, maar vanuit een bedrijfsstrategische visie.

  • Wie profiteert van de invoering van PDM?
  • Welke functies hebben PDM systemen?
  • Wat zijn de gevolgen voor de organisatie die met PDM wil gaan werken?

Product Data Management zet PDM in alle facetten uiteen. Praktijkvoorbeelden en sprekende illustraties leiden de lezer stapsgewijs door de wereld van PDM. Dit boek is geschikt voor techniekstudenten en studenten (technische) bedrijfskunde, maar ook voor professionals die zich aan het oriënteren zijn en willen weten wat de essentie van PDM is en hoe PDM kan worden toegepast binnen hun organisatie.