Integrated Design and Engineering - as a Business Improvement Process

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 222 pp.

English Edition

ISBN 978 90 79182 039

€ 44,50 

 

Also available as e-book.

PDF: ISBN 978 90 79182 336

ePub: ISBN 978 90 79182 343

€ 29,95


Organizations have to work continuously on the improvement of the quality of their products and services to secure future profit. They have also to develop and deliver timely new innovations and products. But the development of these new innovations and products is always both a challenging and a difficult process. Challenging because it enables us to exploit new ways, challenges and possibilities, and difficult because it requires choices to be made, which exclude other challenges and possibilities. Each choice or possibility in the design process also means financial consequences or a specific cost price and so impacts upon future profitability.

 

Well designed products promise profit, whilst a poor design can even result in losses. So design as a profession is not only a challenging one but also a risky one. But no improvement means no future profits.

Value creation will be the red line in this book. How to organize the right design process is the main topic. This will mean an integration of all stakeholders around the design and engineering processes of products and services. This process can deliver the right prospects for client satisfaction and value creation.

Organizing the design processes of a design team around all the stakeholders is necessary and the quality of this team will be a main factor for success. Another important factor is to investigate and weight the right client needs, demands and wishes. And finally, the effective utilization of information technology as a knowledge tool around design and engineering processes is also a key factor.

 

What lessons will you learn after reading and in particular applying this book:

  • What is involved in setting up a design and engineering process that is client oriented and value driven for your organization.
  • How to organize an improvement of existing products and services with all the stakeholders.
  • How to implement the role of information technology over the whole life cycle of a product, including the reuse of proven knowledge.
  • Exciting applications from the fields of designing products, of building services and of asset management.

 

Organisaties moeten continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun producten en diensten om hun toekomstige winst zeker te kunnen stellen. Daartoe moeten zij ook regelmatig nieuwe, innovatieve producten ontwikkelen. Maar zowel innovatie als nieuwe productontwikkeling zijn uitdagende en moeilijke processen. Uitdagend omdat we nieuwe wegen inslaan om andere mogelijkheden en kansen te verkennen. En moeilijk omdat er keuzes gemaakt moeten worden; keuzes die andere opties, alternatieven en uitdagingen weer uitsluiten. Iedere keuze in het ontwerpproces heeft bovendien financiële gevolgen, of een bepaalde kostprijs, en dus consequenties voor de toekomstige winst van de organisatie.

 

Goed ontworpen producten kunnen winstgevend zijn, maar door een slecht ontworpen product kan een organisatie zelfs verlies lijden. Het ontwerpen van een product is dus niet alleen een uitdaging, het kan ook risicovol zijn. Maar geen productverbetering en geen nieuwe productontwikkeling betekenen stilstand en dus geen uitzicht op een hogere winst voor de organisatie in de toekomst.

Waardecreatie is de rode draad in dit boek. En het hoofdthema is hoe we het Design&Engineering-proces zo kunnen organiseren dat deze zo veel mogelijk bijdraagt aan de winst van de organisatie. Ten eerste betekent dit dat we alle belanghebbenden bij het Design&Engineering-proces dienen te betrekken. Dit levert ons de juiste inzichten in klanttevredenheid en waardecreatie. Het samenstellen van een

kwalitatief goed team met de juiste competenties is tevens een zeer belangrijk aandachtspunt. Ook moeten de behoeften, eisen en wensen van de klant in kaart worden gebracht en gewogen. En, tot slot, is een effectief gebruik van de informatietechnologie, als kennistool, tijdens het

Design&Engineering-proces van wezenlijk belang.

 

Na het lezen van dit boek, en vooral na het toepassen van de principes van het Integraal Ontwerpen die hierin beschreven zijn, leert u:

  • Wat er nodig is bij het opzetten van een Design&Engineering-proces dat klantgeoriënteerd is en dat waarde toevoegt aan de producten van de organisatie.
  • Hoe je bestaande producten kunt verbeteren, in samenwerking met alle belanghebbenden.
  • Hoe je informatietechnologie implementeert over de gehele levenscyclus van een product, als mede toepast bij het hergebruik van bewezen kennis.
  • Hoe breed inzetbaar de werkwijze van het Integraal Ontwerpen is. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de wereld van productontwerpen, de bouw en assetmanagement.