Configuratiemanagement

Ir. R.J.B. Reefman

Full color 354 pp.

ISBN 978 90 79182 510

€ 69,- 

 

 

 

 

Organisaties werken continu aan het verbeteren van hun producten en services, zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase. Eisen wijzigen en leiden tot aanpassingen van het product of de service. Wijzigen kan een complex proces zijn waarbij het nodige fout kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van alle documentatie (datasets).

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos beschrijft hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets gedurende de gehele lifecycle van het product of de service betrouwbaar blijven. Betrouwbaar houdt in dat alle bij het product en de service betrokken datasets te allen tijde coherent zijn met elkaar. Binnen dit proces kun je wijzigingen zodanig uitvoeren dat het alleen om verbeteringen gaat en dat correctieve acties niet meer nodig zijn.

 

De ruggengraad van het wijzigingsproces is de configuratie. De configuratie is een hiërarchische itemstructuur met datasets en bevat alle informatie over het product of de service. Configuratiemanagement (CM) is het managen van deze structuur gedurende de levensduur van het product of de service. Een configuratie heb je nodig om bij een wijziging van een item (productonderdeel) te bepalen wat de consequenties zijn, en welke andere items en datasets daardoor ook wijzigen. Met een goed ingericht CM-systeem zijn de antwoorden op deze vragen altijd te geven en worden chaotische situaties voorkomen.

 

Configuratiemanagement is van belang voor organisaties die producten ontwikkelen en/of services leveren en deze continu (willen) verbeteren.

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos is geschreven vanuit een industrieel perspectief, maar bedoeld voor het management van alle organisaties die continu willen verbeteren, met inbegrip van de overheden. Ook businessarchitecten kunnen met dit boek hun voordeel doen.

  

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos is het eerste Nederlandstalige boek over configuratiemanagement. Het behandelt CM in breedste zin van het woord. De kernprocessen van CM evenals de implementatie ervan worden uitgebreid belicht. Ook komen thema’s aan de orde waarin CM een rol van betekenis kan spelen, waaronder: compliance, contracten en de Extended Enterprise. Tevens wordt besproken wat CM kan betekenen voor de vakgebieden bouw & constructie, softwareontwikkeling, kennismanagement en maintenance.