Engineering management


Profit-driven Maintenance for Physical Assets

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 414 pp.

English Edition

ISBN 978 90 79182 411

€ 65,95 

 

In so many company boardrooms the term 'maintenance' often gives those in senior management an uneasy feeling. The main reason may be due to the fundamental way that they think about business. They generally think, speak and discuss opportunities, profits, risks, new markets, added value and costs for their business. Meanwhile, the maintenance manager generally focuses on techniques, failures, technical problems and workforce schemes, rather than purely costs and benefits. Maintenance costs are seen as penalties from 'on high', whilst maintenance as a function is not seen as an opportunity for business improvement, nor for creating added value.


 

 

 


Profijtgedreven Onderhoud

 

Ir. T.M.E. Zaal

Zwart/wit, 162. pag. 

ISBN 978 90 79182 381

€ 27,80

 

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico’s. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zo zeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.


Tevens verkrijgbaar als e-book


Operations Management - Een inzicht in de praktijk

ing. G.D. van Zomeren

Full color, 224 pag.

ISBN 978 90 79182 091

€ 39,95 

 

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management – een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer ‘enabling technologies’ zoals ERP, PDM, configuratie-software en kwaliteitsverbetering technieken worden aangewend om tot bedrijfs-optimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen.


Tevens verkrijgbaar als e-book

 

 


Integrated Design and Engineering - as a Business Improvement Process

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 222 pp.

English Edition

ISBN 978 90 79182 039

€ 39,95 

 

Organizations have to work continuously on the improvement of the quality of their products and services to secure future profit. They have also to develop and deliver timely new innovations and products. But the development of these new innovations and products is always both a challenging and a difficult process. Challenging because it enables us to exploit new ways, challenges and possibilities, and difficult because it requires choices to be made, which exclude other challenges and possibilities. Each choice or possibility in the design process also means financial consequences or a specific cost price and so impacts upon future profitability. 


E-book also available


Product Data Management - A Strategic Perspective

B. Könst, J. la Fontaine & M. Hoogeboom

Full color, 104 pp

English Edition

ISBN 978 90 79182 060

€ 8,95

 

Quality, short completion times, low costs, innovation: these are crucial requirements for a successful modern manufacturing business. But one thing missing from this list is the management of product information. The current approach to the product development process is multi-disciplinary. In the past, manufacturing companies dealt with customers and suppliers, but outsourcing and globalization mean that many more parties are now involved in the product development process. Clients want a customized product and they want it fast; they are now being given a say on matters that penetrate deeply into the process of developing the eventual product.


 

 

 


Ingenieurs managen

E. Staal & H. Ousen

Full color, 376 pag.

ISBN 978 90 79182 077

€ 39,95

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.


Tevens als e-book verkrijgbaar