E-Books

Gids voor incompetente beslissers - 2e druk

H. Ousen

Kleur

PDF: ISBN 978 90 79182 497

€ 13,- 

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een mislukking, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen.  

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt op incompetentie en mentale aspecten. Er wordt een stappenplan besproken voor het diagnosticeren van de mate van incompetentie. En uitgelicht wordt hoe fouten en vergissingen bij besluitvorming gerelateerd zijn aan de wijze waarop we denken en informatie verwerken.  Praktisch Lean Management - Handboek voor het continu verbeteren op ieder niveau in de organisatie

A. Willemse, E. Valstar, S. van den Heuvel

Kleur, 292 pag.

ISBN 978 90 79182 459 

€ 31,95

 

Praktisch Lean Management is een belangrijke informatie- en inspiratiebron voor (project)managers en consultants die in de praktijk met Lean te maken hebben of krijgen. Door de opzet, invalshoeken en diversiteit in voorbeelden is het boek tevens zeer geschikt voor hbo-studenten.

Het boek geeft samenhang, betekenis en inhoud aan het onderwerp Lean en bevat een praktische aanpak om Lean succesvol tot in het DNA van de organisatie te brengen. In deze geactualiseerde derde druk zijn Lean-leiderschap, gedragsverandering en diverse analysetechnieken toegevoegd. Deze aspecten worden toegelicht met vele praktijkvoorbeelden.

 

Wat vind je in de verschillende delen van dit boek?


Ingenieurs Managen

E. Staal & H. Ousen

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 442

€ 19,95 

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.  


 

 


Operations Management - Een inzicht in de praktijk

ing. G.D. van Zomeren

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 350

ePub : ISBN 978 90 79182 367

€ 32,- 

 

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management – een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer ‘enabling technologies’ zoals ERP, PDM, configuratie-software en kwaliteitsverbetering technieken worden aangewend om tot bedrijfs-optimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen.Profijtgedreven Onderhoud

Ir. T.M.E. Zaal

Zwart/wit, 162. pag. 

ePub: ISBN 978 90 79182 428

€ 27,80

 

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico’s. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zo zeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.

 Integrated Design and Engineering -  as a Business Improvement Process

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 222 pp.

English Edition

PDF: ISBN 978 90 79182 336

ePub: ISBN 978 90 79182 343

€ 29,95 

 

Organizations have to work continuously on the improvement of the quality of their products and services to secure future profit. They have also to develop and deliver timely new innovations and products. But the development of these new innovations and products is always both a challenging and a difficult process. Challenging because it enables us to exploit new ways, challenges and possibilities, and difficult because it requires choices to be made, which exclude other challenges and possibilities. Each choice or possibility in the design process also means financial consequences or a specific cost price and so impacts upon future profitability.