E-Books
Ingenieurs Managen

E. Staal & H. Ousen

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 442

€ 19,95 

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.  


 

 


Operations Management - Een inzicht in de praktijk

ing. G.D. van Zomeren

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 350

ePub : ISBN 978 90 79182 367

€ 32,- 

 

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management – een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer ‘enabling technologies’ zoals ERP, PDM, configuratie-software en kwaliteitsverbetering technieken worden aangewend om tot bedrijfs-optimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen.
Integrated Design and Engineering -  as a Business Improvement Process

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 222 pp.

English Edition

PDF: ISBN 978 90 79182 336

ePub: ISBN 978 90 79182 343

€ 29,95 

 

Organizations have to work continuously on the improvement of the quality of their products and services to secure future profit. They have also to develop and deliver timely new innovations and products. But the development of these new innovations and products is always both a challenging and a difficult process. Challenging because it enables us to exploit new ways, challenges and possibilities, and difficult because it requires choices to be made, which exclude other challenges and possibilities. Each choice or possibility in the design process also means financial consequences or a specific cost price and so impacts upon future profitability.