E-Books
Ingenieurs Managen

E. Staal & H. Ousen

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 442

€ 19,95 

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.  


 

 


Operations Management - Een inzicht in de praktijk

ing. G.D. van Zomeren

Full color

PDF : ISBN 978 90 79182 350

ePub : ISBN 978 90 79182 367

€ 32,- 

 

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management – een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer ‘enabling technologies’ zoals ERP, PDM, configuratie-software en kwaliteitsverbetering technieken worden aangewend om tot bedrijfs-optimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen.