Wie zijn wij?

Maj Publishing is uitgever van informatieproducten voor beroepsbeoefenaren in de domeinen Business Engineering, Business Management en Engineering Management. In nauwe samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen wij titels over techniekmanagement, operationeel management, projectmanagement en organisatiemanagement in het algemeen.

 

Wij streven ernaar een informatieprovider te zijn die meebeweegt met de veranderende behoeften van de (management)praktijk van de professional. Dat ziet u ook terug in veel van de onderwerpen waarover wij publiceren: nieuw, innovatief en gericht op kennisontwikkeling.

 


Nieuw: Configuratiemanagement

Configuratiemanagement (CM) zoals we dat nu kennen is erop gericht om organisaties producten te laten leveren die aantoonbaar voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en aan de vigerende wet- en regelgeving. Een grote uitdaging hierbij is het beheersen van de onvermijdelijke wijzigingen die in de loop van de tijd volgen.

 

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos beschrijft hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets (documentatie) gedurende de gehele lifecycle van het product betrouwbaar blijven. Betrouwbaar houdt in dat alle bij het product betrokken datasets te allen tijde coherent zijn met elkaar. Binnen dit proces kun je wijzigingen zodanig uitvoeren dat het alleen om verbeteringen gaat en dat correctieve acties niet meer nodig zijn.

 

 Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos  behandelt CM in breedste zin van het woord. De kernprocessen van CM evenals de implementatie ervan worden uitgebreid belicht. Ook komen thema’s aan de orde waarin CM een rol van betekenis kan spelen, waaronder: compliance, contracten en de Extended Enterprise. Tevens wordt besproken wat CM kan betekenen voor de vakgebieden bouw & constructie, softwareontwikkeling, kennismanagement en maintenance.  

 

Download
Inkijkexemplaar CM.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB

About us

Maj Publishing is a publishing company that is specialized in the fields of Business Engineering, Business Management, and Engineering Management. Our publications are primarily aimed at the professional business market.

Innovating knowledge is at our core, and this is reflected in the subject areas of our publications: new, innovative, and aimed at the development of knowledge and competencies.

We want to be a provider of information which evolve seamlessly with the changing needs of professional (management) practice. To this end, we develop information products that contribute to the acquisition of knowledge and competencies of business professionals.