Wie zijn wij?

Maj Publishing is uitgever van informatieproducten voor beroepsbeoefenaren in de domeinen Business Engineering, Business Management en Engineering Management. In nauwe samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen wij titels over techniekmanagement, operationeel management, projectmanagement en organisatiemanagement in het algemeen.

 

Wij streven ernaar een informatieprovider te zijn die meebeweegt met de veranderende behoeften van de (management)praktijk van de professional. Dat ziet u ook terug in veel van de onderwerpen waarover wij publiceren: nieuw, innovatief en gericht op kennisontwikkeling.

 


Pas verschenen: 2e druk van de Gids voor incompetente beslissers

Vaak slagen we er niet goed in om tot de juiste beslissingen en maatregelen te komen, en om doeltreffende oplossingen voor problemen te bedenken. Beslissingen en de daarop gebaseerde acties lopen nogal eens uit op een fiasco, met name als het complexe kwesties betreft. Onwetendheid speelt een rol, maar er zijn ook psychologische factoren aan te wijzen. 

De Gids voor incompetente beslissers bespreekt redenen waarom we verzanden in kwestieuze besluitvorming. De focus ligt daarbij op incompetentie en mentale aspecten. Uitgelicht wordt hoe fouten en vergissingen bij besluitvorming gerelateerd zijn aan de wijze waarop we denken en informatie verwerken. 

Leerzaam voor zowel managers als voor mensen die met managers werken.  

 

Ook verkrijgbaar als e-book.

 

 


Download
Maj catalogus 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

About us

Maj Publishing is a publishing company that is specialized in the fields of Business Engineering, Business Management, and Engineering Management. Our publications are primarily aimed at the professional business market.

Innovating knowledge is at our core, and this is reflected in the subject areas of our publications: new, innovative, and aimed at the development of knowledge and competencies.

We want to be a provider of information which evolve seamlessly with the changing needs of professional (management) practice. To this end, we develop information products that contribute to the acquisition of knowledge and competencies of business professionals.