Wie zijn wij?

Maj Publishing is uitgever van informatieproducten voor beroepsbeoefenaren in de domeinen Business Engineering, Business Management en Engineering Management. In nauwe samenwerking met professionals uit het bedrijfsleven ontwikkelen wij titels over techniekmanagement, operationeel management, projectmanagement en organisatiemanagement in het algemeen.

 

Wij streven ernaar een informatieprovider te zijn die meebeweegt met de veranderende behoeften van de (management)praktijk van de professional. Dat ziet u ook terug in veel van de onderwerpen waarover wij publiceren: nieuw, innovatief en gericht op kennisontwikkeling.

 


Pas verschenen: Bonje verklaard

Mislukken samenwerkingen, zoals projecten, omdat de mensen vanuit sociaal oogpunt bezien niet goed door dezelfde deur kunnen? Gevoelsmatig zou je zeggen `waarschijnlijk wel’, maar als reden voor het falen wordt het nooit (hardop) genoemd. 

 

Bonje verklaard beschrijft human factors die het managen van een  samenwerkingsverband in sociaal opzicht tot een complexe taak maken. Het gaat hierbij om sociale, mentale en cognitieve aspecten, zoals: menselijke basiswaarden, competentie-, rol en gedragsverwachtingen, attitude, mentale modellen, denkwijzen, informatieverwerking, sociale stijlen en sociale interacties. Binnen deze aspecten vinden we antwoorden op de vraag wat de redenen zijn die een samenwerking doen ontwrichten, of die zelfs aanleiding vormen voor conflicten.

 


Download
Maj catalogus 2020-2021.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB

About us

Maj Publishing is a publishing company that is specialized in the fields of Business Engineering, Business Management, and Engineering Management. Our publications are primarily aimed at the professional business market.

Innovating knowledge is at our core, and this is reflected in the subject areas of our publications: new, innovative, and aimed at the development of knowledge and competencies.

We want to be a provider of information which evolve seamlessly with the changing needs of professional (management) practice. To this end, we develop information products that contribute to the acquisition of knowledge and competencies of business professionals.